Priser

Prisexempel

Tjänsterna nedan är exempel på vad jag kan hjälpa dig med, för mer

information ring eller maila!

Alla åtgärder har ett bestämt pris, men ibland kan en åtgärd ta

längre tid eller vara mer komplicerad än normalt och kommer

då att kosta mera.

Inställelseavgift och reseersättning tillkommer på alla priser.

Veterinärtjänster

Hund & Katt

Vaccinering 450kr

Chipmärkning 450kr

Valpbesiktning (bes + chip + vaccin) 1-2 valpar 960 kr  / valp

>2 valpar 900kr / valp

Kattungebesiktning samma som valp

Kastrering hankatt 1000kr

Undersökning 650kr

Provtagning exkl analys 265kr

Sedering 360kr

Analsäckstömning 165kr

Kloklippning 170kr

Tovklippning hel katt 1140kr inkl sedering


Avlivning katt 1200kr

Avlivning hund 1200-1900 beroende på storlek

Kremering katt 850kr

Kremering hund 2-20 kg 950kr

Kremering hund 20-35 kg 1250kr

Separat kremering katt och hund 2-20 kg 2050kr

Separat kremering hund 20-35 kg 2300kr


Väger hunden mer än 35 kg kan vi tyvärr inte ta med den men hjälper självklart till med kontakt med krematoriet.


Kremering sker hos Kullsäters smådjurskrematorium i Rimforsa

Veterinärtjänster

Häst

Vaccinering stelkramp 400kr

Vaccinering hästinfluensa 450kr

Vaccinering influensa + stelkramp 500kr

Vaccinering botulism 600kr


Undersökning 650kr

Provtagning 265kr

Sedering 340kr


Besiktning med böjprov 1700kr

Besiktning utan böjprov 1300kr


Avlivning medicinskt 2500kr

Recept 165kr (för t ex avmaskningsmedel till häst)


Inställelseavgift 270kr

Resersättning  12kr/km

OBS! Lägsta totalkostnad inställelseavgift+resersättning 510kr


Betalning  sker via swish, kort eller kontanter.


Alla priser är inklusive moms.


Uteblivet besök som inte avbokats innan resan påbörjats debiteras med inställelseavgift för den tid som gått åt

Macavalo veterinärvård

Harsveden Östra Ryd

Mobil: 070-5972821

E-post

Bankgiro: 559-8081

Innehar F-skattsedel