Priser

Prisexempel

Tjänsterna nedan är exempel på vad jag kan hjälpa dig med, för mer

information ring eller maila!

Alla åtgärder har ett bestämt pris, men ibland kan en åtgärd ta

längre tid eller vara mer komplicerad än normalt och kommer

då att kosta mera.

Inställelseavgift och reseersättning tillkommer på alla priser.

Veterinärtjänster

Hund & Katt

Vaccinering 490kr

Chipmärkning 490kr

Valpbesiktning (bes + chip + vaccin) 1050kr / valp

Kattungebesiktning samma som valp

Pass 700kr

Kastrering hankatt 1100kr

Undersökning 750kr

Provtagning exkl analys 280kr

Sedering 510kr

Analsäckstömning 200kr

Kloklippning 200kr

Tovklippning hel katt 1500kr inkl sedering


Avlivning katt 1600kr

Avlivning hund 1600-2300kr beroende på storlek

Kremering katt 1200kr

Kremering hund 2-10 kg 1200kr

Separat kremering katt och hund 2-10 kg 2300kr


Väger hunden mer än 10 kg kan vi tyvärr inte ta med den men hjälper självklart till med kontakt med krematoriet.


Kremering sker hos Kullsäters smådjurskrematorium i Rimforsa

Veterinärtjänster

Häst

Vaccinering stelkramp 440kr

Vaccinering hästinfluensa 490kr

Vaccinering influensa + stelkramp 540kr

Vaccinering botulism 640kr


Undersökning 750kr

Provtagning 280kr

Sedering 510kr


Besiktning med böjprov 2400kr

Besiktning utan böjprov 1800kr


Avlivning medicinskt 2700kr

Recept 165kr (för t ex avmaskningsmedel till häst)


Inställelseavgift 310kr

Resersättning  140kr/mil

OBS! Lägsta totalkostnad inställelseavgift+resersättning 590kr


Betalning  sker via swish, kort eller kontanter.


Alla priser är inklusive moms.


Uteblivet besök som inte avbokats innan resan påbörjats debiteras med inställelseavgift för den tid som gått åt

Macavalo veterinärvård

Harsveden Östra Ryd

Mobil: 070-5972821

E-post

Bankgiro: 559-8081

Innehar F-skattsedel