Hembesök

Det finns många fördelar med att veterinären gör hembesök.


  • Djuret är ofta tryggare och mer avslappnat i sin hemmiljö och blir lättare att undersöka och behandla.
  • Stressen under ett klinikbesök kan göra att symtomen ändras eller inte längre syns vilket gör det svårare för veterinären att göra en korrekt bedömning.
  • Smittrisken minskar om djuret får stanna i sin hemmiljö.
  • Det underlättar för djurägaren som av olika anledningar kan ha svårt att ta sig till en klinik.Macavalo veterinärvård

Harsveden Östra Ryd

Mobil: 070-5972821

E-post

Bankgiro: 559-8081

Innehar F-skattesedel