Kontakt

Macavalo veterinärvård


Carolina Leijonflycht

Leg. veterinär

Harsveden Östra Ryd


Telefon: 070-597 28 21


Email: carolina@macavalo.se

Macavalo veterinärvård

Harsveden Östra Ryd

Mobil: 070-5972821

E-post

Bankgiro: 559-8081

Innehar F-skattsedel

GDPR

Den 25e maj träder GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen) i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Med anledning av detta informeras här om hur vi hanterar dina personuppgifter.


Macavalo veterinär för häst hund och katt hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och svensk lagstiftning. Som kund hos Macavalo veterinär för häst hund och katt ger du automatiskt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress). Då verksamheten omfattas av journallagen ska samtliga besök/kontakter journalföras och sparas i minst fem år, men journalerna sparas vanligen hela djurets liv. Verksamheten omfattas också av bokföringslagen som kräver att uppgifterna sparas under sju år.


Personuppgifter används för att skriva ut recept och skicka provsvar samt för uppföljning. Vid remittering eller då föräkringsbolag vill ha journalkopia för att kunna hantera ditt försäkringsärende följer personuppgifterna med, likaså i förekommande fall vid kontakt med krematorium. Lagrade personuppgifter hanteras enbart av Macavalo veterinär för häst hund och katt samt av personuppgiftsbiträdande för hantering av bokföring. Uppgifterna delas inte med någon annan och används inte i något annat syfte.


Vill du ändra eller avregistrera dina uppgifter kontaktar du Macavalo veterinär för häst hund och katt. Om du vill att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras kan detta ske efter sju år. Anonymisering av journaluppgifter/personuppgifter sker en gång per år.